Fishtank by Richard Billingham

Fishtank was Richard Billingham’s TV Debut, it includes hi-8 footage of his family in their home in the West Midlands. Join a screening on Dec 1st, BSL Interpretation by Tony Evans.

//

Fishtank oedd ymddangosiad teledu Richard Billinghams am y tro cyntaf, mae’n cynnwys lluniau hi-8 o’i deulu yn eu cartref yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Dehongliad BSL gan Tony Evans.