Winter Arts & Crafts Exhibition

You’ll be able to view all of the pieces featured in this year’s Winter Show along with our annual Winter Makers’ Market from 01.12 until 24.12.

All of the pieces featured in this year’s Winter Art Wall will be available for purchase, either in-store or online, and M.A.D.E. will be highlighting works from the show daily throughout the month of December with their advent calendar.

Image creat: The Star by Beth Holloway

//

Mae Wal Gelf y Gaeaf yn agor wythnos i heddiw

Bydd hi’n bosib gweld yr holl waith sydd ar ddangos yn ein Sioe Aeaf yn ogystal รข’n Marchnad Crefftwyr y Gaeaf o 01.12 tan 24.12.

Mae’r holl waith sydd ar ddangos ar ein wal gelf eleni ar gael iw prynu, yn y siop neu ar lein, a byddwn ni’n rhoi sylw i waith o’r sioe yn ddyddiol yn ystod mis Rhagfyr drwy galendr adfent M.A.D.E.