Winter Art Sale

 

Sunday 10th December
11-4pm

Local, handmade and sustainable artwork for sale made by studio artists, including Prints, Paintings, Ceramics

Soup and hot chocolate (vegan and gluten-free options).

100% art sales to artists
100% food and drink sales to Doctors Without Borders

 

//

 

Arwerthiant Celf Gaef : gobeithio i weld chi yno. Croeso i bawb:

Dydd Sul 10fed Rhagfyr
11-4yp

Gwaith celf lleol, cynaliadwy a wnaed â llaw ar werth gan artistiaid y stiwdio, gan gynnwys: Printiau, Peintiadau, Seramig

Cawl a siocled poeth (opsiynau fegan a heb glwten)

Gwerthiant celf: 100% i’r artistiaid
Gwerthiant bwyd a diod: 100% i Doctors Without Borders